Taller d'arquitectura

És l’espai on es realitza un treball manual o artesà. Concebem el nostre espai de treball com el taller d’un pintor, un escultor o un fuster, on el conjunt de treballadors que hi treballem modelem cada projecte amb la mateixa filosofia.

Mag2 taller és un espai on es treballen artesanalment els projectes d’adaptar-los a les característiques de cada ocasió, donant una solució individualitzada a cada client.

Més info
Taller

Sobre Mag2 Taller

El taller està format per professionals joves de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, que aprofiten l’experiència de formar part de diferents despatxos professionals durant els últims 20 anys, i que s’embarquen en un nou projecte que permet aprofitar l’experiència adquirida per combinar-la amb les ganes i il·lusió de tirar endavant un nou projecte professional.

La combinació de diferents professionals especialitzats en diferents àmbits de l’arquitectura i enginyeria permet oferir un projecte complet, i tot tipus de treballs com ara

projectes d’arquitectura i enginyeria, projectes urbanístics, reformes i rehabilitacions, interiorisme, Retail, estudis de mercat entre d’altres serveis.

El principal desig de Mag2 Taller, és entendre, escoltar i oferir tota l’experiència adquirida als nostres clients, permetent trobar la resposta més adequada a cada client i aconseguint la seva satisfacció.Projectes

Serveis

ARQUITECTURA/ENGINYERIA

Altres

SERVEIS

A

ARQUITECTURA

R

REFORMES

R

REHABILITACIÓ

E

ENGINYERIA

L

LOCALS

Arquitectura

A

ARQUITECTURA

Realitzem tot tipus de projecte d’arquitectura i urbanisme, des de projectes d’obra nova com a projectes de rehabilitació de grans o petites dimensions. La resposta que oferim a cada projecte és pensant en tots els elements que intervenen en l’arquitectura, posant especial èmfasi en la construcció energètica i en la funcionalitat de l’habitatge. També som especialistes en la gestió global d’un projecte ( Project Management) aconsellant i ajudant als nostre clients sobre la gestió i desenvolupament de l’obra.

Altres serveis que oferim son informes, certificats, Inspeccions tècniques, legalitzacions, activitats, estudi de mercat, etc, facilitant una solució a les necessitats dels nostre clients.

Projectes

Enrere
reformas

R

REFORMES

Realitzem tot tipus de reformes en edificis, habitatges i locals comercials, realitzant els projectes de reforma i els projectes complementaris com els projectes d’activitat, elèctric o d’interiorisme. En qualsevol tipus de reforma també oferim la gestió global del projecte que tingui el nostre client (Project Management).

Com a despatx sempre estem aconsellant sobre les mesures de rehabilitació més adequades a cada projecte, posant èmfasi en la millora de la eficiència energètica i la reducció de costos de construcció.

Projectes

Enrere
rehabilitacion

R

REHABILITACIÓ

El nostre servei de rehabilitació consisteix en trobar el millor solució a cada una de les situacions que ens trobem, buscant una solució individualitzada en funció de la situació, context històric, valor patrimonial i l’estat de cada construcció.

La nostra filosofia és la de mantenir les característiques originals de la construcció, buscant una solució que permeti garantir les condicions de salubritat, estabilitat i ús adaptat a la necessitat dels usuaris sense perdre l’essència original de la construcció.

Projectes

Enrere
enginyeria

E

ENGINYERIA

Realitzem projectes d’activitats per locals comercials i servis integrals de projectes elèctrics, gas i telecomunicacions.

· Activitats Musicals (Bars musicals, discoteques, sales de ball).
· Activitats de Restauració (Bars, Restaurants, salons de banquets).
· Comerç en General (Botigues de comerç variat).
· Oficines en General (Gestories, despatxos professionals).
· Activitats Sanitàries (Consultes mèdiques, dentistes, clíniques, hospitals).
· Activitats Esportives (Pistes de pàdel, pavellons, gimnàs).
· Activitats Industrials (Naus industrials, fàbriques).

Realitzem projectes elèctrics Centres comercials i botigues de mes de 40 m2 Naus industrials Hospitals i centres sanitaris.

Edificis d’habitatges de mes de 100kw Restaurants, hotels, bars i discoteques En general locals de pública concurrència. La nostra experiència ens permet dimensionar correctament les instal·lacions elèctriques per assegurar un bon funcionament sense sobredimensionar la instal·lació del negoci dels nostre clients. També oferim la possibilitat de realitzar les gestions de canvis de nom i altes noves de contractes de llum, evitant desplaçaments innecessaris per part dels nostres clients.

Enrere
locals

L

LOCALS

Realitzem diferents projectes per a l’obertura de locals comercials, focalitzant l’atenció en aconseguir adaptar el local a l’activitat comercial a realitzar, aconseguint un ambient adaptat a cada cas, realitzant una imatge corporativa adient al producte i/o imatge que es vol donar i creant un l’espai ideal per al funcionament del negoci.

També es realitzen projectes d’activitat per als locals així com les gestions administratives i serveis per facilitar l’obertura del local comercial a la persona o empresa que contacta amb nosaltres.

Projectes

Enrere

I

ITE (Inspecció tècnica de l'edificació)

C

CERTIFICATS ENERGÈTICS

C

CÈDULES D'HABITABILITAT

A

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

I

INFORMES/LEGALITZACIONS

ite

I

ITE (Inspecció tècnica de l'edificació

Entrada en vigor del nou decret. El nou decret no especifica la data d’entrada en vigor, i d’acord amb l’establert al Codi Civil Espanyol, en referència als articles 2 i 5, aquest entrarà en vigor al cap de 20 dies des de la seva publicació, per tant aquest serà vigent el dia 27 de maig de 2015. Aquest decret, a l’igual que l’anterior, té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspeccions obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.

Quan i quins edificis han de fer la ITE?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret. Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents.

Contacte

Enrere
certificats

C

CERTIFICATS ENERGÈTICS

A partir del juny del 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per les transaccions de compravenda o lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2 Es per això que el nostra despatx pot realitzar aquest serveis al nostra client. Si vols mes informació us podeu posar en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’ajudar-vos.

Contacte

Enrere
cedules

C

CÈDULES D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat. La cèdula d’habitabilitat, caduca als 15 anys, és obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per llogar i vendre un habitatge i per a les companyies d’aigua, gas, electricitat, i telecomunicacions.

Perquè serveix?

Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’us en primera transmissió o en posteriors transmissions. Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Hi ha diferents tipus de cèdules?

De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana. També en rehabilitació després de patí un canvi d’us, crear un nou habitatge, remuntes. De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen. Es per això que el nostra despatx pot realitzar aquest serveis al nostra client.

Contacte

Enrere
assessorament

A

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

PRJ INGENIERIA som una empresa delegada de FENIE ENERGIA, l’empresa neix l’any 2010, per iniciativa dels instal·ladors elèctrics amb la vocació d’oferir als nostres clients un servei de qualitat en la contractació i gestió de serveis energètics, tenint en compte els valors de la companyia, “Confiança, Proximitat, Senzillesa, Eficiència, Transparència i Dimensió”.

A través del departament de assesoria energetica oferim als nostres clients solucions per aconseguir reduir les despeses energètiques.

Estudi d’optimizació Optimització de la factura energètica revisant les condicions contractuals amb la comercialitzadora, ajustant la potència contractada i proposant mesures per suprimir recàrrecs innecessaris. Gestio de consums Seguiment mensual dels consums energètics facilitant indicadors de referència i alertes per un millor control. Inspecció tecnica del edifici (ITE).

Contacte

Enrere
informes

I

INFORMES/LEGALITZACIONS

És bastant habitual que en habitatges particulars o edificis d'habitatges existeixin una sèrie de defectes que afecten en major o menor qualitat a l'edificació. En els casos particulars es poden realitzar informes de solidesa de l'edificació a l'hora de voler vendre, llogar o simplement per seguretat. En el cas dels edificis d'habitatges ja és mes complex, moltes vegades existeixen disputes entre veïns per l'aparició d'elements que alteren l'ordre urbanístic com a pèrgoles, tribunes, o petites construccions, en aquest cas cal realitzar un informe tècnic amb garanties perquè es donin a conèixer les normatives objecte de la disputa.

També es realitzen informes de l'estat de l'edifici, per poder exposar a la resta dóna la comunitat els desperfectes de l'edificació abans de sol·licitar un projecte de reforma o un pressupost per a un industrial a l'hora de realitzar la futura solució.

Els nostres treballs són els següents:

· Certificats de solidesa.
· Inspeccions visuals amb caràcter d'urgència.
· Informes de les patologies.
· Informes pericials.
· Informes de aluminosis.
· Projectes de canvi d'ús.

Si tens dubtes, no saps si vols que t’assessorem o realitzem un d’aquest tipus d’informes, et podem ajudar. Després de la teva visita estudiarem el teu cas i et donarem la millor solució realitzant tot tipus de gestió.

Contacte

Enrere

Que fa un project manager?

La funció d'un Project Manager en el camp de la construcció, consisteix el planejament i l'execució fins a l'acabament del projecte. Les tasques més importants que se li demanen en contractar els seus serveis son les següents:

· Serà el responsable del disseny, redacció, planificació i execució dels projectes.

· Dirigirà, gestionarà i coordinarà el projecte des de la fase de disseny fins a la fase d'execució, garantint l’eficiència en temps, cost i qualitat.

· Gestionarà la documentació associada al projecte, elaboració d'ofertes, pressupostos i memòries, així com preparar i definir clàusules i acords contractuals.

· Establir la planificació de l'obra. Controlar i supervisar l'inici del projecte. Responsable del seguiment econòmic del projecte, i de controlar les possibles desviacions.

· Gestionar tot tipus d'incidències que puguin sorgir, seguiment de les rematades d'obra amb contractistes, així com el tancament econòmic; realitzar el traspàs d'informació, documentació i garanties als usuaris finals.

Contacta amb nosaltres

Et volem ajudar

Contacte

mag2taller@gmail.com +34 680 439 587 - Arquitectura csanchez@prjingenieria.es +34 647 654 448 - Enginyeria

Carrer d’Antoni Gaudi, 14 (local) - 08870 Sitges (Barcelona)